SPORTCSAPAT TRÉNING

 (Teljesítmény és Hatékonyság növelés)

I'm fine, my team is fine

(In memoriam Jim Valvano)


SPORTKÖZÖSSÉG MINT CSAPAT

Előzetesen fontos tudni, hogy a program eltér az eddig megszokott hagyományos tréningektől. Mind az eddigi tapasztalataink, eredményeink és a programban résztvevő szakemberek szakterületeik alapján, programunk a sportközösség, mint csapat állapotát és minőségét tárja fel, az egyén és a csapat aktuális állapotán keresztül és szükség esetén megfelelő és hatékony eszközt és alternatívát biztosít annak megértéséhez, elfogadásához és javításához.

Tapasztaljuk, hogy a sportközösség és a csapattársi kapcsolatok minősége határozza meg és viszi pozitív irányba a mai profi sport területén az egyén és ez által a csapat teljesítményét.

EREDMÉNY, MINT "KÉNYSZER"

a profi sport mint "munka" teljesítményének mérőszáma az eredmény.

Ennek folyamatos elérése szinten tartása, a sportolóra, mint egyénre és ez által a közösségre, csapatra folyamatos fizikális és mentális terhelést jelent. Ennek a következtében az eredményesség, vagy eredménytelenség azonos mértékben terheli a sportolót és a közösséget. (az eredményesség megtartásának mentális terhelése, egyenesen arányos az eredménytelenség megszüntetésének mentális terhelésével) Mindkét helyzet ugyanannyi energiát von el az egyéntől és ez által a csapattól.

Mint ahogyan a fizikális terhelés esetén is szükséges a terhelés okozta izomállapot regenerálása, annak kivezetése (nyújtás, lazítás) ugyanúgy az ehhez kapcsolódó lelki, érzelmi, és mentális terheltséget is szükséges "lelazítani".

Többek között ehhez, valamint a közösség egyéni és csapatműködésének, az abban nem megértett elakadások és az ebből eredő gátló tényezők feltárásához és megoldásához nyújtunk segítséget.

CSAPAT-EGYSÉG-KÖZÖSSÉG

Fontos felismerni, hogy A CSAPAT az EGYÉNEK közössége. Amennyiben ez a közösség egyirányba halad akkor lesz A CSAPATNAK EGYSÉGE.

Ezért az egyén mint játékos állapota befolyásolja és határozhatja meg a csapat minőségét, teljesítményét.

Ezért tartjuk fontosnak az egyént, a csapatot és a közösséget komplex feladatként és egy egységként kezelni.

A program eredményesnek és sikeresnek akkor tekintjük, ha annak lezárásakor az alábbi mondat megértését és annak megélését sikerült a közösségnek elérni. 

  I'm fine, my team is fine

B&S Személyi - Szervezeti Mentoráló és Egészségfejlesztő közösség   
1048 Budapest, Székpatak u 12.  
 
Tel: +36  20 580 3818e-mail: info@bscoach.org
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el